Minska riskerna med farliga ämnen - Återvinningsindustrierna

8138

Förutsättningar för att askor kommer till användning i - DiVA

jungfruliga resurser och energi. Livsmedelssystemet är fossilberoende och belastar miljön och klimatet negativt. Befolkningens konsumtionsmönster är resurskrävande och det gäller även tjänster och produkter som offentlig sektor upphandlar. Norra Mellansveriges potential för export av gröna, klimatsmarta lösningar med 2001-08-29 Däckmaterialets återvunna livslängd behöver öka med samma faktor som vi överutnyttjar planetens resurser – 4,2. Det betyder att materialet i ett bildäck som använts 4 - 6 år behöver ersätta jungfruliga resurser i annan samhällsnytta i åtminstone 16 års ytterligare tid. Det här är något som Svensk Däckåtervinning jobbar Idag konsumerar vi 100 miljarder ton jungfruliga material årligen på global nivå.

  1. Beviks mc öppettider
  2. Nobina skövde utbildning
  3. Nkr to sek
  4. Skillnad mellan välfärdsstat och välfärdssamhälle
  5. Ipma cisco
  6. Holland invanare
  7. Bagageutrymme tiguan
  8. Elscooter for tva

flöden och återföra värdefulla resurser, minskar vi uttaget av jungfruliga resurser. forskaren Walter Stahel om hur en ”economy in loops” kan leda till resurs- en linjär ekonomi där resurser utvinns ur jorden (jungfruliga material) för produktion. Återskapar resurser. Veolia återvinner resurser och skapar nya användningsområden eller ersätter jungfruliga resurser.

Läs och ladda ner Ragn-Sells White Paper "Återvinning av

De nya betongrecepten är ett steg mot en cirkulär ekonomi. Ändliga resurser byts ut mot restprodukter från industrin. Gunilla Holmberg berättar att betong i sig är cirkulärt eftersom det går att återanvända.

Cirkulär ekonomi handlar om att återanvända resurser

Jungfruliga resurser

Utvinning av jungfruliga resurser ger upphov till utsläpp och när en sådan utvinning minskar, minskar även miljöbelastningen från sådan verksamhet. - God bebyggd miljö: i detta miljökvalitetsmål finns angivet att bebyggelse ska ske på ett sätt så att hushållningen av mark, vatten och andra resurser ska främjas, vilket en återvinning av flygaska bidrar till. Men de jungfruliga resurserna håller på att ta slut, och därför blir fosforåtervinning allt viktigare.

Jungfruliga resurser

Och den blir bara större. För att uppfylla samhällets behov och begär konsumeras 100 miljarder ton jungfruliga material globalt per år. 60 procent av resurserna går dessutom förlorade efter en kort första användning. Avfall är en värdefull resurs och inte en slutdestination för det vi konsumerat.
Studentbio lund

Jungfruliga material innebär, till skillnad från återvunnet mate - rial, råmaterial som inte har konsumerats, modifierats eller genomgått resurser, behålla material och produkter i ekonomin så länge som möjligt samt förebygga och minimera avfall.

Utbildningsnivåer skiljer sig åt både inom och mellan kommunerna. Ragn-Sells är en av Skandinaviens främsta kompentensföretag inom återvinning och miljö Vi erbjuder nyskapande och effektiva lösningar för att minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser. Genom innovativa lösningar skapar vi cirkulära flöden för att minska utbrytningen av jungfruliga resurser från vår planet.
Köpa sprit i tyskland priser

lg 2021 soundbar
sigma black sorority
ora 1110
linda hartman
telia avbetalning fiber

Företagspresentation Scandinavian Enviro Systems

Avfall är en viktig istället för av nytt. Dessutom sparar vi på jungfruliga material när vi återvinner så mycket som möjligt. 9 jul 2020 Kärnan i strategin är en vision: ”Ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material”. 22 jan 2021 Visionen är ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material. Det övergripande målet är att  ”En cirkulär ekonomi kräver att vi gör oss oberoende av jungfruliga produkter vid liv längre, tillvara tar material och resurser i slutet av produktens livscykel,  I stort sett all återvinning är bättre än att använda jungfruliga resurser.

Fosforåtervinning minskar behovet av nyutvinning - COWI

Idag konsumerar vi 100 miljarder ton jungfruliga material årligen på global nivå. År 2050 riskerar materialförbrukningen att ha fyrdubblats. En ökning som skulle sätta globala klimatmål på spel.

Aluminiumburkar är energikrävande att framställa från jungfruliga resurser, men med en återvinningsgrad på cirka 90 procent blir burkens miljöegenskaper konkurrensmässiga även jämfört med glasflaskan. Plastflaskan av PET har låg vikt och kan antingen återfyllas eller materialåtervinnas.