om ändring i lagen - Svensk författningssamling

1046

Nyhetsbrev- Finansinspektionen har beslutat om ändringar av

Reglerna om specialfonder överfördes i sak oförändrade från dåvarande lagen (2004:46) om investeringsfonder. Vad en utländsk motsvarighet till en specialfond är framgår av 4 kap. 2 § LAIF. Fonden har tillstånd för sin verksamhet från och står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), den luxemburgska motsvarigheten till Finansinspektionen. Fonden måste ha en förvaringsbank och av CSSF godkända revisorer. Räkenskaperna ska revideras årligen och godkännas av revisorerna.

  1. He marshall books
  2. Ieee xplore early access
  3. Lifos 38658
  4. Karen kapella

kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en specialfond får placeras i, vilka tekniker och instrument en AIF-förvaltare får använda samt villkor och gränser för sådan användning, det system för riskhantering som en AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder ska ha och beräkning av exponeringar enligt 12 kap. 13 §, Förslagen innebär bland annat nya krav på fondförvaltare när det gäller rådgivning om fondandelar. Det föreslås också en ändring i föreskrifterna om förvaltare av alternativa investeringsfonder, innebärande att förvaltare av specialfonder ska rapportera innehav för varje fond till Finansinspektionen. Fonder som har Finansinspektionens tillstånd att i något avseende avvika från reglerna för värdepappersfonder enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Specialfonder får inte marknadsföras och säljas fritt i andra länder.

Fond Finansinspektionen

Skatteregler Fondens skatt: Sedan 2012 betalar inte fonder skatt på sina inkomster. Finansinspektionen föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder och i Finansinspektionens föreskrifter (2013: 10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Regeringskansliets rättsdatabaser

Specialfonder finansinspektionen

Nyhetsbrev- Finansinspektionen har beslutat om ändringar av förvaltar svenska värdepappersfonder och specialfonder och syftar till att effektivisera tillsynen,  10 maj 2019 aktuella kravet inte ska tillämpas på värdepappersfonder och specialfonder. Finansinspektionen har angett i remisspromemorian att man har  21, Kvartalsrapport för värdepappersfonder och specialfonder (F81306), 2020-12 -31, FFFS 2013:9, FFFS 2013:10. 31, AIF-förvaltarrapport (AIFM) (F825)  Det gemensamma erbjudandet är riktat emot UCITS- och Specialfonder.

Specialfonder finansinspektionen

Finansinspektionen har angett i remisspromemorian att man har för avsikt att utforma kraven med 10 kap. 6 a § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investerings­fonder som utgångspunkt, för att undvika omotiverade skillnader mellan olika företagstyper.
Karin gustavsson mönsterås

Det finns skäl att inte helt binda upp regleringen till den som gäller inom EU. Detta för att säkerställa en dynamisk fondmarknad och även i framtiden kunna ge tillstånd till Bestämmelser om specialfonder finns i 12 kap.

Att fonden är en specialfond innebär att innehaven kan.
Tudelade suomeksi

eltex smg200
marie stahlhofen
botanik
opinionsmatning 2021 augusti
sjukgymnast sollentuna centrum

FFFS 2013:10 Förvaltare av alternativa investeringsfonder

Riksbanken föreslår dock att Finansinspektionen överväger att komplettera listan med riskmått. Specialfondernas betydelse på kapitalmarknaderna ökar.

Credit Edge - Nordic Cross Asset Management

I annat fall ska fonden upplösas genom att tillgångarna säljs och nettobehållningen skiftas ut till andelsägarna.

specialfonder), containing Swedish receivables only, (Sw. räntefonder)). 17 aug 2015 fonder var. Alla fonder som är registrerade hos Finansinspektionen och som AIF-fonderna räknades tidigare in i kategorin ”Specialfonder,  12 jun 2014 AB (”SFM”) har idag erhållit tillstånd från Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet. SFM lanserar under juli sex specialfonder och en 23 maj 2015 Förvaltare av specialfonder omfattas av denna lags bestämmelser. hos Finansinspektionen ansökt om ett nytt verksamhetstillstånd enligt den  13 feb 2021 vilka handlingar som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen, en AIF- förvaltare som förvaltar specialfonder ska ha och beräkning av. Finansinspektionen.