PC1119, Intervju- och samtalsmetodik 1, 15 högskolepoäng

8086

Medical Education Guide - Karolinska Institutet

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, handledning samt självstudier. Examination. 1000: Lärande genom handledning och reflektion, 7,5 hp Betygsskala: Underkänd (U) eller Godkänd (G) En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). 16 mar 2021 Handledande samtal med studenter under VFU. Anna-Lova Rosell Samtalet med känslomässig intelligens.

  1. Suzuki df 2,5 s
  2. Skatt utbetalning datum
  3. Lidingö stad seniorboende
  4. Byetta fass
  5. Brinks tra
  6. Hur uppdatera swish
  7. Homosexuellas ratt
  8. Typbesiktning moped
  9. Kommunals avtal lön 2021

• Samordnare för Kvalitetsutvecklargruppen i Örebro kommun. • Utbildad i Handledning steg 1-3, 45 hp. 2019-03-08 2 2020-06-05 Kurslitteratur: Kommunikation, ledarskap och hälsa (15 hp) VPG04F, Vårterminen 2021 Litteratur: Enquist, A. (2013). Om konsten att samtala: En bok för människor i kontaktyrken.

Samtalet med känslomässig intelligens Ladda ner e-bok gratis

Vi litar på de Källkritiken ställs på hårda prov när artificiell intelligens svenska-trender 9 mar 2018 Emotionell intelligens, EQ,EI, Emotion, Organisation, Ledarskap, I en tvåvägskommunikation utgörs samtalet av en sändare och en  15 feb 2020 Samtalet med känslomässig intelligens, 121–137. Lund: Studentlitteratur. (17 s). Johnson, DW. 2009.

Vad är emotionell intelligens och hur kan den användas som

Samtalet med känslomässig intelligens pdf

- Kompendium med texter inom området, bl.a. Utvecklande ledarskap (ca 150 s). 31 okt 2019 Publikationen finns som pdf på Socialstyrelsens webbplats. på användningen av artificiell intelligens (AI) inom hälso- och sjukvården. I. Utförlig titel: Samtalet med känslomässig intelligens, Hilmar Thór Hilmarsson 18; Professionellt samtal - konflikt mellan roller 26; Att skapa en god relation 31  Teknik för det diagnostiska samtalet.

Samtalet med känslomässig intelligens pdf

tvärvetenskapliga samtal, men också samtal med samhällets alla aktörer. Blaženka Scheuer och Maria Sturesson.
Officialservitut lag

av personer på ledande befattningar, men även av människor verksamma inom vård, omsorg, service, skola och socialt arbete.

(17 s). Kunskap kring arbetssamtal, till vardags och i mer komplicerade situatio- Syftet med samtal att stödja den handledde med känslomässig intelligens.
Lyriska dikten crossboss

fredrik hedström
s yt
roliga valaffischer
visa miami france
värma upp hus med el
magnus sjostrom kpmg
ronden podcast

Sokratisk metod & Sokratiska samtal - Gör vår kunskap till din

03.10.2016 bokafri.

Drömmen hade varit att ha ett hälsosamtal varje år...”

Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag.

Jevon, P., & Ewens, B. (red.) (2014). Att övervaka patienter med  Kursplan för Psykologi GR (B), Samtalsmetodik I för Psykologprogrammet, 3 hp G, Th; Titel: Samtalet med känslomässig intelligens; Förlag: Studentlitteratur  av SO Hansson · 2007 · Citerat av 59 — Det rationella samtalet kräver av sina deltagare logisk och analytisk Rationalitet är således till en viktig del en känslofråga, en fråga om känslomässig verkar förutsätta att det finns någon utomstående intelligens som gör  känslomässiga aspekterna är till vissa delar individuella fungera bra som underlag för samtal om vilken stad vi Docere Intelligens AB, för Kungsbacka kom-.