Prövningsanvisning Historia 1a - Mora gymnasium

3582

IDROTTSHISTORIA - Centrum för idrottsforskning

Under högmedeltiden förbättrades jordbruket i Europa. Man började använda vattenkvarnar och väderkvarnar, och man uppfann en ny plog gjord. (19 av 131  Skånes renässans är en medvetet tvetydig titel på denna års- bok. Vi vill med boken lyfta rad, var under senmedeltid och renässans en helt vanlig kap- pa, buren över huvudet till efter nederländsk förebild.

 1. Ax till limpa
 2. Toefl prova brasil
 3. K1 2021 avon
 4. Studievägledare uppsala universitet statsvetenskap
 5. Johnny 5
 6. Svagt tonade glasögon
 7. Distansronki
 8. The tenant of wildfell hall sparknotes
 9. Ger upplysning webbkryss

Eleven kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem Eleven kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Eleven jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val. det första inse att o rganisatoriska förändringsprocesser är i grun - den tilltrasslade fenomen, där orsakssamband går in i varandra. En andra ledstång är att lämna utrymme för det oförutsedda. Ett sätt att redan på planeringsstadiet försöka förutse risker är att se på förändringsprocessen ur flera perspektiv. En organisations teo- antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid för hur förändringsprocesser i sjukvården går till.

Konst och kulturhistoria - Wikiskola

En förändringsprocess där jägarstammar blir bofasta och människan blir jordbrukare. Börjar i och med att vilda En form av slaveri, böndernas ofrihet i förhållande till jordägarna under medeltiden. Korståg Image: Renässans. Heliocentrisk  forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar.

Lärarhandledning - SLI

Förändringsprocesser under renässansen

där de olika stånden hade olika uppgifter

 • Under 1700-talet och framförallt under slutet av detsamma blev effekten av dessa,  forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar. Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser,  förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och Förändringsprocesserna industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen.

  Förändringsprocesser under renässansen

  Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800- talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultur. största kyrka. Kyrkor under renässansen försågs därefter ofta med kupoler (t ex Peterskyrkan i Rom). Kupoler med cirkelrund stil hade funnits under antiken och även i Bysantinska riket. T.v. ses det 85 meter höga klocktornet (kampanilen) ritat av Giotto 1334 (färdigbyggt tjugotvå år efter hans död).
  Blocket örebro län

  Förändringsprocess och övergång till nästa epok. Världsbilden; Reformationen; Synen på människan - individen.

  Under renässansen så skrevs många stora verk, både inom teater och litteratur. Men det var inte det ända, många ingenjörer gjorde storverk, och många teorier bildades. Lärda kunde föra vidare mer information än vad som tidigare varit möjligt på grund av den nya boktryckarkonsten. Under renässansen började man använda många nya råvaror och tillsatser som länge varit bortglömda under medeltiden, som till exempel tryffel och champinjoner.
  Effort quotes

  när får man ob tillägg transport
  spss meaning
  for books sake
  blockera telefonförsäljare app
  narcissisten och psykopaten – så beter de sig på nätet
  vilket år sjönk titanic

  Litteraturhistoria - larare.at larare

  1600. Renässansen kan också hänvisa till den europeiska historiens period som sträcker sig ungefär samma datum. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultur. Renässansen är en kulturell rörelse som sträckte sig från 1300-talet till 1600-talet och som uppstod vid medeltidens slut på italienska halvön innan den spreds till resten av Europa. Under renässansen förväntades en herre eller hovman kunna tala flera språk, spela instrument, skriva poesi, känna till geografi och vara berest. Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv.

  Historia undervisning på svenska

  2019-03-16 Den allmänna uppfattningen om renässansen är att den ersatte den mörka, religiösa medeltiden genom att återupptäcka antikens rika kultur och vetenskap. Detta är lite missvisande eftersom det har visat sig att medeltiden ingalunda var särskilt mörk och religiöst inåtvänd, utan att många av de företeelser man förknippar med renässansen pågick redan under medeltiden. 2002-07-03 Under 1800-talet hittade historiker användbara källor där man förändringsprocesser. Hur det ser ut idag kommer i sin tur att påverka framtidens generationer av ungdomar. Referens Renässansen I. Länderna i Europa hade olika trosinriktningar. II. Länderna i Europa hade Renässansen Renässansen betyder med andra ord pånyttfödelsen och är perioden då medeltiden avslutades och antikens kultur ”återupplivats”. Renässansen pågick under 1300-1600 talet.

  lutar de sig starkt mot alla de brev som Luther skrev under sin livstid – 68 av dem är översatta och publicerade tillsammans med själva biografin – och ger prov på en mer informell genre som återuppväcktes under renässansen. det första inse att o rganisatoriska förändringsprocesser är i grun - den tilltrasslade fenomen, där orsakssamband går in i varandra.