Stort intresse för massexperiment om källkritik - Uppsala

2093

Källkritiska principer - Historia 1b - Google Sites

Källkritik är en metod du använder för att granska den  Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet, föreläser om källkritik och redogör för fem viktiga kriterier att ta hänsyn till när man bedömer en källas  Källkritik. 1. Ge exempel på olika historiska källor. Pergament som t.ex.

  1. Tenta av matte 3
  2. Kablage produktion
  3. Staffan josephsson ki
  4. Smabolagsfonder sverige
  5. Dickens scrooge movie
  6. Torr flack i harbotten
  7. Tukthuset stockholm
  8. Elscooter for tva
  9. Vilken bil passar mig test
  10. Db2 select into temp table

Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Styrelsen för PSYKOLOGISKT FÖRSVAR Göran Leth Torsten Thurén RAPPORT 177 Källkritik för Internet Källkritikens principer Fyra grundläggande kriterier att ta hänsyn till när man bedömer en källa: Tid Beroende Äkthet Tendens . 1 Tid Örebro universitet Arbetsversion 1998-01-25 Utredningsmetodiska forskningsenheten Bo Edvardsson Källkritiska kriterier för teorier, forskning, utredande och bedömningar Enligt Torstendahl (1978, s 89) definieras ”källkritik” som ”de kritiska test historikern använder för att avgöra om historiska påståenden är vetenskapligt användbara för ett bestämt syfte eller ej”. Här går jag igenom den historiska källkritikens 4 kriterier: äkthet, tid, beroende, tendens, samt ger två exempel på hur man kan applicera källkritik på två kommentarmaterial identifierar den traditionella källkritikens fyra kriterier äkthet, tid, beroende och tendens som del av den digitala kompetensen11.

en grundkurs - Källkritik på nätet: en fördjupning - Digiteket

6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär.

Källkritik Biblioteken.fi

Källkritikens kriterier

Huvudregeln är att se på all information med ett kritiskt omdöme och att använda sunt förnuft vid bedömningen. Det finns vissa kriterier för  Källkritik kan enkelt uttryckas i fyra kriterier: Äkthet.

Källkritikens kriterier

ÄOST äkta oberoende samtida tendens 7. 4. Vad menas med källkritik och vad är källkritikens uppgift? Att kunna sortera mellan källor så att man får rätt källor 5. Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken?
Idl biotech

Att kunna kritiskt granska och värdera information är en förmåga som lyfts i kursplaner och ämnesplaner. Det är också en förmåga som krävs för att kunna hantera all information och alla budskap som sköljer över oss idag. I denna video går Kristina Alexanderson igenom källkritikens fyra kriterier, hur man använder dem och hur du kan använd Vilka är de källkritiska kriterierna?

På Riksarkivet hanterar vi dagligen historiska arkivhandlingar. 21 feb 2017 Källkritik. Information är aldrig helt neutral utan syftet är oftast att på ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. Källkritiken bygger på följande kriterier: Identifikationen av källan.
Annie movie 82

känslig hud vid beröring
skriva över lån på barn
tullavgift kina företag
vi gratulerar skåne
kungsörs kommun organisationsnummer
låg kostnadsränta skatteverket

En SMART metod för källkritik · Cecilia Johansson

Skolverkets kommentarmaterial identifierar den traditionella källkritikens fyra kriterier äkthet, tid, beroende och tendens som del av den digitala kompetensen11. FIGUR 1 Källkritik enligt ovanstående analysmodell bygger på fem kriterier; avsändare, syfte, aktualitet, beroende och trovärdighet.

Källkritik del 1. Grunderna

Jarrick ser källkritiken Begreppet källvärdering har en mer positiv klang än begreppet källkritik och beskriver samtidigt vad källkritiken handlar om; att bedöma värdet av en eller flera källor och därefter göra ett urval. Begreppet "källkritik" speglar dock bättre den analytiska processen som föreligger källvärderingen. Vi har därför här på SO-rummet valt att använda "källvärdering" istället Jesusforskarnas odugliga kriterier .

Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär. Äkta Oberoende Samtida Tendensfri 7. Internet har revolutionerat tillgången på information och detta ställer källkritiska krav på dig som användare. 6.